TEKSTİL

Üretimde yarattığı katma değer ve ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol üstlenen sektördür.

Dünya tekstil sektöründe rekabet çok fazladır. Modanın sürekli değişmesi ve tercihlerin sezonsal olması, fiyat baskısı ve yoğun rekabet nedeniyle sektördeki işletmeler tedarik zinciri süreçlerini etkin kontrol edecek lojistik hizmetlere ihtiyaç duymaktadır.

Tekstil sektöründe kaliteli hizmet rekabetin anahtar faktörüdür ve kalite tek bir işletme sürecinden daha fazlasını kapsamaktadır. Tedarik zinciri içinde üretim süreçleri kalitesi kadar lojistik hizmet süreçleri kalitesi de tekstil sektöründe müşteri algısına etki etmektedir. Bu nedenle çalışma içerisinde tekstil ürünlerinin taşıma, dağıtım, depolama, paketleme operasyonları önem taşımaktadır…

KİMYA

Tehlikeli madde ve kimyevi madde taşımacılığında zeki ve akıllı olmak, güvenli ve çevreci olmak anlamına gelir.

Uyguladığımız lojistik ve tedarik zinciri çalışmalarımız ile sadece ürünlerinizin güvenle pazara daha çabuk ulaşmasını sağlamakla kalmıyoruz. Aynı zamanda da yenilikçi çözümlerle maliyetlerinizi de düşürüyoruz.

Araçlarımızda bulunan yanıcı teçhizatları ve çalışanlarımızın yanıcı konusunda deneyimli olması sayesinde ADR’li yük taşımacılığını Karayolu ve Denizyolu departmanları olarak organize etmemizin yanı sıra Erenköy Antrepoda ADR’li yük elleçlemesi ile de müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Tedarik zincirinizin önemli bir halkası olmamız nedeni ile miktarı ne olursa olsun, ürünlerinizi gelişmekte olan pazarlara ulaştırmak ve dağıtımını sağlamak bizim işimiz…

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

Teknoloji Lojistiği denildiğinde ilk akla gelen malların güvenli, düzgün, sağlam ve zamanında ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Ancak günümüz koşullarında bu da yeterli değil.

Teknoloji pazarı oldukça dinamik bir pazardır. Ar-Ge çalışmaları pazardaki ürünlerin sürekli olarak gelişmesine sebep olmaktadır ve son kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere yeni ürünler geliştirilir. Yıllardır devam eden ve devam edecek bu uzun yarışta üretilen bu malzemelerin hızlı bir şekilde pazara ulaşması önem kazanmaktadır.

Ürünlerinizin pazara ilk girmesi sadece pazardaki karlılığınızı arttırmakla kalmaz, saygınlığınızı ve marka değerinizi de arttırır. Ancak titizlik ve dikkat ile organize edilmesi gereken bu organizasyonda tercih edeceğiniz Lojistik Ortağınızın bu konuların önemini kavramış, pazarın önde gelen firmalarıyla çalışarak tecrübe edinmiş olması gerekmektedir…

KOZMETİK

Geçtiğimiz 50 yılda kozmetik sektörü çok hızlı gelişmiş ve sektörün önde gelen firmaları dünyadaki dev firmalar arasında yerlerini almıştır. Bu hızlı ve büyük gelişim yanında tabii ki yeni ihtiyaçları, talepleri ve değişimleri getirmektedir.

Kozmetik sektörünü en yenilikçi sektörler içinde göstermek çok doğru bir ifade olur. Diğer her dinamik sektörde olduğu gibi bu sektörde de karlılığın arttırılması önemli bir konudur. Bu noktada firmalar dağıtım merkezleri oluşturup, bitmiş ürünleri kontrol edebilmeyi sağlamaktadır. Bu kontrol ve yönetimin doğru yapılabilmesi ise yenilikçi bir iş ortağının sağlayacağı Lojistik hizmetle mümkündür. Veri akışının firmaya hızlı ve doğru bildirilmesi hem ürünün satışını hızlandırmakta hem de stok maliyetlerini de düşürerek karlılığı arttırmaktadır. Pazara yeni sunulan ürünün üretilmesi kadar, o ürünün pazara zamanında, doğru ve düşük maliyetlerle ulaşması da önemlidir.

Bu noktada lojistiğin yenilikçi bir firma ile organize edilmesi büyük önem taşımaktadır…

AMBALAJ

Ambalaj sektöründe malzemelerin ulaştırılmasının düşük maliyetler ile organize edilmesi önemlidir.

Ürünlerin satış bedellerinin düşük olması, sürekli olarak yeni ürünlerin üretilmesi ve ham madde değerlerinin değişken olması bu sektör için taşıma maliyetlerinin önem kazanmasına neden olmaktadır.

Ambalaj ve ambalaj malzemeleri diğer sektörlerin tedarik zincirlerinin önemli halkalarından biri olarak kabul edilmektedir. Kullanıcılar tarafından direkt temas halinde olunan ambalaj malzemelerinde üretim aşamasında dikkat edilen hijyen ve sağlık gibi konular , bu malzemelerin depolanması, taşınması ve dağıtılmasında da aynı önemi taşımaktadır Bu sebeple malzemelerin Lojistiği ne yaptığını iyi bilen, araştırmacı firmalar tarafından organize edilmesi süreç için önem kazanmaktadır…

OTOMOTİV

Otomotiv sektörü için önemli olan nokta zamanlamadır.

Otomotiv sektöründe tedarik zinciri, üretimde kullanılacak materyallerin tedariğini, bu materyallerin yarı ve tam mamul üretimine aktarımını ve üretimini, tamamlanan mamullerin tüketicilere ulaştırılmasını kapsamaktadır. Üretimde kullanılacak materyallerin tedariğinin zamanlaması otomotiv sektörü için çok önemlidir. Yarı mamul bekleyen sektör için malzemelerin geç temini üretimi aksatmakta, erken temini ise stok ve depolama maliyetlerini arttırmaktadır.

İşte bu sebeplerden dolayı otomotiv sektörü için tam zamanında satın alma ve lojistik ihtiyacı doğmaktadır. Bu sektörde tam zamanında Lojistik, faaliyetlerin ihtiyaç duyulduğu anda gerçekleştirilmesi temeline dayanır ve en önemli unsurları küçük partiler halinde, zamanında ve sık sevkiyat yapılmasıdır…

PETROL KİMYASALLARI

Istanbul Logistics Group olarak yaptığımız iş sadece mallarınızı değil, saygınlığınızı ve marka değerinizi de korumaktır. Önceliğimiz mallarınızı teslim aldığımız andan, teslim edilene kadar olan taşımayı güvenli bir şekilde yapmaktır.

İşlerin büyüyebilmesi içim odaklanmanız gerekenin sadece işiniz olduğunu düşünürsek , iyi bir tedarik zinciri yönetimine ve iyi bir iş ortağına ihtiyacınız bulunmaktadır. İş ortağınızın etkin, sürekli, çevreci ve yenilikçi çözümler üretebilmesi çok önemlidir. Değişen pazar koşullarında çabuk kararlar almak kadar bunları hayata geçirebilmek de çok önemlidir. Bu noktada iş ortağınızın en az sizin kadar esnek ve çabuk hareket edebilmesi önemlidir…

  • Tekstil
  • Kimya
  • BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ
  • KOZMETİK
  • AMBALAJ
  • OTOMOTİV
  • PETROL KİMYASALLARI